Zajęcia

Zajęcia realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego

 • Język angielski – codziennie – prowadzi lektor języka angielskiego zatrudniony na stałe w przedszkolu
 • Zajęcia teatralne prowadzone przez nauczycieli przedszkola
 • Uczestnictwo w comiesięcznych przedstawieniach teatralnych prezentowanych przez Studio Form Teatralnych „Krak-Art”
 • Warsztaty artystyczno-plastyczne prowadzone przez mgr sztuk pięknych
 • Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej
 • Warsztaty muzyczno – taneczno–rytmiczne
 • Warsztaty pięknej i poprawnej mowy (profilaktyka logopedyczna)
 • Warsztaty kulinarne – comiesięczne wypieki pieczywa
 • Kulturoznawstwo
 • Seminarium Ciekawskiego Przedszkolaka
 • Cykl spotkań: Poznajemy ciekawe zawody
 • Występy na scenie teatralnej

Zajęcia popołudniowe (opłacane dodatkowo przez Rodziców):

 • Robotyka
 • Taniec towarzyski dla dzieci
 • Taekwondo
 • Ceramika – pracownia ceramiczna „Mali Twórcy”

Historia Sztuki

“W Krainie Sztuki”

czyli jak rozwijać ekspresję twórczą dzieci

Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych – realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą. Poznawanie dzieł znanych artystów umożliwia dzieciom wejście w świat historii sztuki, inspiruje je do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni twórczej. Wprowadzenie dzieci w świat dawnych i obecnych przeżyć estetycznych, zmniejszenie dystansu pomiędzy dziełem sztuki a małym odbiorcą, to jedno z zadań wychowania estetycznego.

Każda epoka wypracowała swój własny, niepowtarzalny i oryginalny styl tworzenia. W każdej żyli i tworzyli artyści, którzy pozostawili po sobie ogrom dorobku plastycznego w postaci dzieł malarskich, rzeźbiarskich, architektonicznych. Należy zachęcać dzieci, aby czerpały z tej sztuki inspiracje dla własnych prac.

Celem owych zajęć jest rozwój umiejętności plastycznych dzieci inspirowany wybranymi dziełami znanych artystów, tworzących od starożytności do czasów nowożytnych. Poznanie historii sztuki, dzieł tworzonych w różnych okresach, sposobów malowania, zmiany stylów tworzenia to nieodzowne elementy zajęć z dziećmi, będące wstępem do tworzenia przez nich własnych prac.

Zadaniem tych zajęć, oprócz poznania wybranych elementów historii sztuki, jest nauczenie dzieci patrzenia na otaczający świat poprzez pryzmat kształtów i kolorów, kresek i plam, uczynienie małego dziecka aktywnym, wrażliwym i otwartym. Ważne jest, aby prace plastyczne wykonywane przez dzieci pozwoliły im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy.

Autorką programu – historia sztuki w przedszkolu: “W krainie sztuki” jest pani Andżelika Madej, mgr sztuk pięknych oraz pedagog (specjalizacja: pedagogika przedszkolna), absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dzięki niej, Przedszkolaki w ciekawy i interesujący sposób poznają i aktywnie uczestniczą w podróży historyczno-kulturalnej od początków ludzkości aż po sztukę współczesną.

Wszystkie dzieci z dużym skupieniem słuchają opowieści pani Andżeliki, samodzielnie tworzą dzieła na przykładzie wielkich mistrzów i finalnie dumnie prezentują prace na wystawie. Z uśmiechem słuchamy jak dzieci ubierając się w szatni, wprowadzają po takich zajęciach swoich rodziców np. w tajemnice impresjonizmu… ;).

HISTORIA SZTUKI – TEMATY 2019/2020

WRZESIEŃ:
„Podróż do prehistorii – jaskinia dłoni” (prehistoria)
PAŹDZIERNIK
„Papirus – opowieści o starożytnym Egipcie” (szt. starożytna)
LISTOPAD
„Jesteśmy starożytnymi architektami” – PARTENON (szt. starożytna)
GRUDZIEŃ
„Wit Stwosz, utalentowany rzeźbiarz” – TRYPTYK (szt. średniowiecza)
STYCZEŃ
„Piękna dworzanka – INFANTKA” (szt. nowożytna)
LUTY
„Jak powstaje witraż – Stanisław Wyspiański” (szt. nowożytna)
MARZEC
„Na japońskim mostku – Claude Monet” (szt. nowożytna)
KWIECIEŃ
„Cztery pory roku według Alfonsa Muchy” (szt. nowożytna)
MAJ
„Tworzymy Frottage” (szt. współczesna)
CZERWIEC
„Co to jest Dyptyk?” – Andy Warhol (szt. współczesna)

Kulturoznawstwo

Jego głównym celem jest poznanie ciekawych miejsc i zwyczajów ludzi, którzy tam żyją – jak mieszkają, jak się ubierają, jak brzmi ich język, czym się zajmują, jakie są ich narodowe potrawy, jakiej słuchają muzyki, jak wyglądają ich narodowe tańce.
 
Zabierzemy dzieci w piękną podróż po wybranych krajach w Europie i na innych kontynetach. Dzięki temu nasze przedszkolaki otworzą się na otaczający świat, na to co nowe, inne i nieznane. Każdy miesiąc kalendarzowy będzie związany z innym miejscem i poznawaniem kultury żyjących tam równieśników i ich rodzin.
 
Nasze zajęcia dostarczą nowej wiedzy oraz zainspirują do przeżywania, odkrywania i działania.

Treningi logopedyczne

Każdego dnia w naszym przedszkolu wykonujemy ćwiczenia oddechowe.
Oddychanie jest czynnością ważną dla poprawnego mówinienia, a także dla poprawnego rozwoju naszego aparatu artykulacyjnego. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów na wszystkich szczeblach edukacji. Po koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody w posługiwaniu się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, toteż powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

Ćwiczenia oddechowe, które proponujemy naszym przedszkolakom mają na celu:

 • Wyrobienie oddechu przeponowego
 • Poszerzenie pojemności płuc
 • Rozróżnianie fazy wdechu i wydechu
 • Wyrobienie umiejętności pełnego i szybkiego wdechu i wydłużenia fazy wydechowej
 • Mówienia na wydechu
 • Dostosowania długości wydechu do czasu trwania długości wypowiedzi
 • Zsynchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi

Wyżej wymienione ćwieczenia będziemy wykonywać systematycznie po około 5 minut, uwzględniając rozmaite formy aktywności.
O ważności tych zajęć przekonują najnowsze badania stwierdzające, że dzieci z wadami wymowy w grupach przedszkolnych są najliczniejszą grupą spośród wszystkich grup, które wymagają pracy korekcyjnej.

Bajkoterapia

Bajkoterapia to – mówiąc najprościej – terapia przez bajki.
Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym ( i nie tylko) lubią ich słuchać. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. lęk przed ciemnością, zwierzętami, wizytą u lekarza lub pierwszymi dniami w przedszkolu.
Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, np. przed popołudniową drzemką lub wieczornym snem, po dniu pełnym wrażeń i zabawy.