Plan dnia

Grupa I i grupa II
07:00 – 09:00 Zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;
ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne
09:00 – 09:30 Śniadanie
czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
09:30 – 11:30 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze
zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, imprezy okolicznościowe, zajęcia z języków obcych
11:30 – 12:30 Obiad (I danie) – zupa
czynności samoobsługowe; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania;
zabawy w ogrodzie, spacer
12:30 – 13:00 Obiad (II danie)
czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
13:00 – 14:30 Poobiedni odpoczynek
dzieci które nie śpią – relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym
14:30 – 15:00 Podwieczorek
czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku
15:00 – 18:00 Zabawy integracyjne (w sali lub w ogrodzie)
warsztaty popołudniowe, ZAJĘCIA DODATKOWE: ROBOTYKA, TANIEC TOWARZYSKI, TAEKOWONDO
Grupa III i grupa 0
07:00 – 09:00 Zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;
ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne
09:00 – 09:30 Śniadanie
czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
09:30 – 12:30 Zajęcia edukacyjno-wychowawcze
zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, imprezy okolicznościowe, zajęcia z języków obcych, zajęcia w ogrodzie
12:40 – 13:00 Obiad (I danie oraz II danie)
czynności samoobsługowe; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
13:00 – 14:30 Poobiedni odpoczynek
relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym, spacer
14:30 – 15:00 Podwieczorek
czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku
15:00 – 18:00 Zabawy integracyjne (w sali lub ogrodzie)
warsztaty popołudniowe, ZAJĘCIA DODATKOWE: ROBOTYKA, TANIEC TOWARZYSKI, TAEKOWONDO