Wizja i misja przedszkola

Wizja

Stworzymy przedszkole szczęśliwego dzieciństwa, do którego dzieci będą uczęszczały chętnie i z radością.

Nasi wychowankowie będą ludźmi twórczymi, wrażliwymi, z poczuciem własnej wartości.

Wykształcimy w nich przyszłego odbiorcę sztuki i kultury.

Odkryjemy w naszych dzieciach “pokłady” talentów: aktorskich, muzycznych, plastycznych i tanecznych.

“Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko co tylko zapragną”
~Jean Cocteau

Misja

Przedszkole Beniaminek – przedszkolem artystyczno-teatralnym.

Pragniemy, aby dzieci w naszym przedszkolu nabywały różnorodne umiejętności, rozwijały uzdolnienia artystyczne w sferze werbalnej, plastyczno-technicznej oraz muzyczno-ruchowo-tanecznej na drodze twórczej aktywności własnej.

Zainspirujemy naszych podopiecznych do spontanicznych działań twórczych, stwarzając im okazję do uzewnętrznienia uczuć i przeżyć.

Zabawy w teatr pozwalają wykorzystać wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe wszystkich dzieci. Zbliżają je do piękna, są źródłem wielu wrażeń. Uczą sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, pełnią również rolę kompensacyjną.
Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra – nie dlatego, że się nauczyło – ale ponieważ odczuwa taką potrzebę. Ekspresja jest w wieku przedszkolnym czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Dziecko bawiąc się kształtuje swoją osobowość, tworzy nowe wartości, rozładowuje nagromadzone emocje.

Zabawy w teatr pozwolą na połączenie ze sobą wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, werbalnej, muzycznej, ruchowej.